ZákladníKynologickáOrganizace143 Podhorka


ZKO Podhorka pořádá 29.6.2014
oficiální agility závod
FITMIN CUP - Podhorka

Závody volně navazují na Podhorský skok 28.6.

Místo konání: cvičiště ZKO Podhorka, Česká Třebová

Program: 715 - 815 prezence a veterinární přejímka
815 - prohlídka parkuru
830 - start 1. závodníka agility zkoušky A1, A2, A3, jumping

cca 1730 vyhlášení vítězů

Všechny časy kromě prezence a zahájení jsou pouze orientační.

Hodnocení: Dle pravidel KA ČR.
Jumping a agility - první 3 místa v kat. SA, MA, LA – poháry Ag, plakety Jump
Zkoušky - první 3 místa v každé výkonnostní a velikostní kategorii plakety (medaile, popř. kokardy)
Veteráni - při nízkém počtu může při vyhlašování dojít ke sloučení (buď velikostí nebo Ag + Jump - pak se za disk počítá 100 bodů!).

Rozhodčí: Petr Pupík

Protest: Protesty lze podat pouze proti nedodržení technických ustanovení Řádu agility ČR. Protest se podává vedoucímu akce písemně, se zálohou 500,-Kč. O oprávněnosti protestu rozhoduje vedoucí akce spolu s rozhodčím za přítomnosti protestující strany. V případě oprávněného protestu se záloha vrací. V případě neoprávněného protestu záloha propadá ve prospěch pořadatele.

Startovné: 300,-Kč za prvního psa, za každého dalšího psa jednoho psovoda 250,-Kč
200,-Kč veterán, každý další - 100,-Kč
Nečlen KA ČR + 100,-Kč za tým!

Přihláška: e-mailem: Chrastilova@seznam.cz, nebo přímo

Startovné je splatné do data uzávěrky 25.6. převodem z účtu na č.ú. 1228016329 kód banky 0800, var. symbol 29062014, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno psovoda, nebo složenkou na adresu Helena Chrastilová, Sadová 1189, Česká Třebová 560 02. Pokud budete platit oba závody, (Podhorský skok a Fitmin Cup), napište PS + FC.
V případě zrušení závodu z vůle vyšší moci (povodně, vichřice apod.) vracíme 1/2 startovného.
Počet účastníků omezen na 85 startujících týmů! V případě většího zájmu rozhoduje čas platby.

Podmínky účasti: Psi musí být klinicky zdraví s platným očkováním (vzteklina, psinka, parvoviroza), které prokážete při prezenci platným očkovacím průkazem nebo pasem psa. Psi bez platného očkování budou přítomným veterinářem vyloučeni ze závodů.
Start bude povolen pouze za dodržení všech ustanovení zákona č.246/1992 Sb. (zákon na ochranu zvířat proti týrání) a č.77/2004 Sb. v platném znění.
Psovod plně zodpovídá za svého psa, pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu či úhyn psa.

Občerstvení: je zajištěno (klobásy, kuřata, cukrovinky, kávička, nealko i pivko). Před cvičištěm teče řeka - možnost osvěžení psů koupáním.

Ubytování: na cvičišti je dost místa pro stanovaní (vlastní stany). Pitná voda bude přivezena v PET-lahvích.

ZKO 143 Podhorka